1m² kāpnes

Arī ļoti šaurā telpā iespējams ierīkot kāpnes, pat ja minimālā pieejamā platība ir 1 m².  Jāņem vērā, ka uz kāpņu platības samazināšanas rēķina tiek ziedota kāpņu izmantošanas ērtība, respektīvi, katrs pakāpiens būs šaurāks vai augstāks nekā tradicionāla tipa kāpnēm, tāpēc šādas kāpnes ir īpaši piemērotas ēku pārbūvju gadījumos, kad tiek ierīkots telpas otrais līmenis, izbūvēti bēniņi, pagrabs u.tml. Tās ir iesakāms ierīkot nelielas noslodzes objektos.

Metāldarbnīca 1-kv.m-kāpnes-vietu-taupošas 1m² kāpnes   Metāldarbnīca 1-kv.m-kāpnes-vietu-ekonomējošas 1m² kāpnes

 Mūsu veiktos darbus skatieties šeit: 1, 2