Labiekārtošana

Soli

Metāldarbnīca Sols-111011-300x300 Labiekārtošana

 Klasisks dizains

Metāldarbnīca Sols-11213-300x225 Labiekārtošana

 Moderns dizains

 

Atkritumu urnas

Metāldarbnīca Atkritumu-urna-12101-e1414056030309-300x300 Labiekārtošana

 Klasisks dizains

Metāldarbnīca Atkritumu-urna_12201-300x300 Labiekārtošana

 Moderns dizains

Velo novietnes

 

Metāldarbnīca 13112-2_Lab.60-290x300 Labiekārtošana

 Klasisks dizains

Metāldarbnīca Velo-novietne-13206-300x225 Labiekārtošana

 Moderns dizains

Metāldarbnīca Velonovietne-13215-2 Labiekārtošana

 

 

 

 

 

 

 

  Kompaktās velo novietnes

 

Puķu kastes

Metāldarbnīca Puku-kaste_14101-300x300 Labiekārtošana

Klasisks dizains

Metāldarbnīca Puku-kaste-14202-300x300 Labiekārtošana

Moderns dizains

Koku sakņu aizsargi

Metāldarbnīca Aizsargrezgis_17101-300x300 Labiekārtošana

 

Metāldarbnīca 17204 Labiekārtošana

 

          Koku stumbru aizsargi                                           Infostendi

Metāldarbnīca Koka-stumbra-aizsargrezgis-18104-300x300 Labiekārtošana

 

Metāldarbnīca Infostends-23104-1-222x300 Labiekārtošana

 

Sabiedriskā transporta pieturvieta                                Barjeras

Metāldarbnīca 16101_paviljons1k-292x300 Labiekārtošana

 

Metāldarbnīca Barjera-22105-300x300 Labiekārtošana

 

 

                            Statņi                                                               Galdi

Metāldarbnīca Statnis_24202-e1447884397642-153x300 Labiekārtošana

Metāldarbnīca Galds_25103-e1424332638391-300x300 Labiekārtošana

 

 

                           Ķēdes                                                      Norāžu stabi

Metāldarbnīca Kede-19101-300x300 Labiekārtošana

Metāldarbnīca 15101-300x300 Labiekārtošana