Labiekārtošana

Soli

Sols 11101

 Klasisks dizains

 Moderns dizains

Atkritumu urnas

 Klasisks dizains

 Moderns dizains

Velo novietnes

 Klasisks dizains

 Moderns dizains

Puķu kastes

Klasisks dizains

Moderns dizains

Norāžu stabi

15101

15102

Koku stumbru aizsargrežģi

Koka stumbra aizsargrezgis 18104

Koku sakņu aizsargrežģi

Aizsargrezgis_17101

 

17204

Galdi

Ķēdes

Kede 19101

 

Barjeras

Barjera 22103

Barjera 22106

Statņi

24201

Infostendi

Infostends 23104

Sabiedriskā transporta pieturvietas

2-līmeņu velo novietnes